Voorjaarsrondrit Puch Club op zaterdag 13 april 2019

Begin- en eindpunt van de rit is café-restaurant Sandersküper vlak over de grens bij Enschede.  Vanuit Enschede is dit café gelegen aan de Knalhutteweg, misschien wel een toepasselijke naam voor sommige van onze motoren. Het Duitse adres luidt Alststätter Brook 34  48683 Ahaus-Alstätte. Er is ruim voldoende parkeerruimte bij het café. Aan de Knalhutteweg is vlak voor de grens een zelfservice tankstation van AviaXPress.

De start is om 10.30 uur en vooraf kan er koffie worden  gedronken. De rit voert door het glooiende Westfaalse land richting Coesfelt. De lunch is waarschijnlijk in de buurt van Billerbeck in een gewijde omgeving. De tocht voert onder andere langs de bronnen van diverse rivieren. Na afloop van de rit is er in het café een kleine verrassingsactie.

Aanmelden uiterlijk 9 april bij  Jan Stokkink telefoon 0545-481685 of per E-mail  de.rozenkamp@hetnet.nl. Wij verwachten een ruime opkomst.

 

 

Blokkerrit 2018Motorwandern 2018

 

 

 

 

 

 

PCN in Frankrijk

frankrijk

 

 

 

Van de "nieuwe" voorzitter

Nou ja nieuw. Inmiddels ook al, of het ligt er aan met wie je spreekt, pas 60 jaren oud. Wel nieuw in die zin dat op de laatst gehouden jaarvergadering van de Puch Club Nederland ik gekozen ben als de nieuwe voorzitter van uw club.

Het zal een jaar geleden zijn dat ik werd benaderd door de toenmalige voorzitter Anton van Heukelom met de vraag of ik eventueel beschikbaar zou zijn als kandidaat voor het overnemen van het voorzitterschap van de PCN. Anton had er inmiddels 2 zittingstermijnen opzitten en vond het wel tijd dat iemand anders de kar is een tijdje zou trekken. Ik had daar wel enige bedenktijd voor nodig maar heb er na enig nadenken positief op geantwoord onder de volgende voorwaarden:
- ik mij bij eventuele tegenkandidaten zou terugtrekken
- als ik zou worden gekozen bij mijn ontstentenis, ik heb immers ook nog een eigen bedrijf te runnen, Anton de honneurs zou waarnemen. Ik zou immers niet altijd aanwezig kunnen zijn bij PCN en andere evenementen waarbij de voorzitter wordt geacht zijn zegje te doen.

De eerste voorwaarde kwam te vervallen want op de jaarvergadering gehouden op 16 maart jl bleken  er geen tegenkandidaten te zijn.

Het zal niet gemakkelijk zijn om in de voetsporen te treden van zulke voorgangers zoals Kees van der Lee en Anton van Heukelom maar met hulp van jullie komt het vast wel goed.

Klik hier voor een korte "motor" CV.

Ik hoop jullie snel te ontmoeten op een van onze club evenementen.

Foppe Akkerman


Schaalmodellen Puch 250
Er zijn nog een aantal schaalmodellen (1:43) Puch 250 SG met service zijspan te koop. Prijs 27,50 inclusief verzendkosten.

Online Kuriers

Jaargang 1986 t/m 2000 van de Puch Kuriers staan online. Vanwege het formaat kan het even duren voordat het document geopend wordt. Binnenkort volgt een overzicht van publicaties uit de Kuriers zodat het gemakkelijk zoeken is.

DE OPRICHTING

In de vroege 80er jaren reden er nog maar weinig Puch motorfietsen rond. Veel motoren stonden afgedankt in een hoekje van de schuur of waren al met de oud ijzerboer meegegaan.

Toch waren er op de jaarlijkse motormarkt in Drunen enkele enthousiastelingen die de voorliefde deelden voor de eigenzinnige dubbelzuigers uit Oostenrijk. Op die plek ontstond het initiatief voor een eerste Puch treffen, en met een advertentie in het blad Motor werd aan alle Puch motorrijders gevraagd zich op 24 mei 1986 te melden in café Flora te Doorn.

Bij de voorbereiding had de organisatie geen enkel idee over een mogelijke opkomst. De vrees dat zij de laatsten waren van een uitstervend motorras bleek ongegrond toen van Winschoten tot Westkapelle, en van Den

Helder tot aan Waalre een 40-tal enthousiastelingen op de stoep stond. In plaats van een uitstervend ras was er dus eerder sprake van de wedergeboorte van een motormerk!

Momenteel telt de P.C.N. ruim 140 Leden. De meeste leden bezitten één of meer Puch motorfietsen. De meeste van deze motorfietsen zijn gebouwd tussen 1945 en 1965, maar ook motorfietsen van voor en na deze periode zijn onder de leden te vinden.